Współpraca z rodzicami

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji Waszego małego dziecka, dlatego też współpraca z Wami odgrywa szczególnie ważną rolę. Wobec rodziców Nasze Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informujemy na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka;
 • uzupełniamy wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci;
 • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w placówce.

Regularne rozmowy ułatwią zrozumienie wielu problemów rozwojowych dziecka i pogłębią wiedzę na temat ich uwarunkowań. Najlepszą niezastąpioną formą kontaktu są rozmowy indywidualne przy każdej okazji.
 
KAŻDY RODZIC MOŻE UZYSKAĆ INFORMACJĘ O SWOIM DZIECKU CODZIENNIE, LUB UMÓWIĆ SIĘ NA INNY DOGODNY TERMIN.

Aby współpraca ta była owocna konieczne jest :

 • Dobra wola
 • Prawdomówność
 • Dyskrecja
 • Partnerstwo
 • Aktywna i systematyczna współpraca
 • Jedność działań (realizowanie zgodnych ze sobą celów wychowania).
 • Pozytywna motywacja (dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu).

 
Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców, stwarzamy możliwość kontaktu każdemu potrzebującemu rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą staramy się zapewnić WAM fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania.
 
MASZ PROBLEM PRZYJDŹ POROZMAWIAJ - WSPÓLNIE TO ROZWIĄŻEMY!
 
Aby rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola są na bieżąco informowani o wszystkim co dzieje się w placówce za pomocą ogłoszeń, wywieszonych informacji na tablicy, jak również na stronie internetowej naszego przedszkola.
 
DROGI RODZICU ZNAJDŹ CZAS NA PRZECZYTANIE TYCH INFORMACJI - TO WAŻNE DLA TWOJEGO DZIECKA!
 
Zanim dziecko zacznie chodzić do Naszego przedszkola, zapraszamy rodziców do uczestnictwa w projekcie adaptacyjnym, są to tzw. „dni otwarte” organizowane w miesiącach letnich, poprzedzone w czerwcu spotkaniem Pani dyrektor i nauczycieli grupy maluszków. Podczas takich dni rodzice mają możliwość odwiedzania pracującej grupy przedszkolnej i włączenie swojego dziecka do działań grupowych.
Pozwala to rodzicom na:

 • obserwowanie kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko,
 • obserwowanie bazy lokalowej, wyposażenia sali,
 • analizę stosowanych metod wychowawczych,
 • obserwowania własnego dziecka w kontaktach grupowych,
 • obniżenie poczucia leku u dziecka i rodziców związane z przebywaniem w „obcym miejscu”