„DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ”

• „Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?” - rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko
• Zabawa „Segregowanie śmieci”. Rozkładamy na podłodze śmieci i prosimy dziecko o pomoc w ich posegregowaniu do odpowiednich worków / pudełek. Rodzic prezentuje 5
kolorów worków, mówi i pokazuje, co należy wkładać do którego koloru. Kolor niebieski – papier, kolor zielony – szkło, kolor żółty – metal i plastik, kolor brązowy – odpady
biodegradowalne, kolor czarny – odpady zmieszane. Rodzic pomaga, jeśli odpowiedź dziecka jest błędna.
• Wiersz Gabrielli Skrzypczak „Ratujmy Ziemię”
Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom.
Giną ptaki i zwierzęta,
Giną drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy
Co nam los przyniesie?
Dość lenistwa – ruszmy razem
I działać zacznijmy,
Żeby żyć móc na tej Ziemi
Więzy zacieśnijmy.
• Chrońmy lasy, chrońmy wodę,
Dbajmy o przyrodę,
Uczmy kochać las i łąkę
Pokolenia młode.
RADY NA ODPADY:
• Prace plastyczne: „Dbamy o Naszą Planetę”, „Nasza Planeta Ziemia”, „Mój wymarzony las”, „Drzewo”, „Kolorowe obrazki z zakrętek, z gazet...”
• Prace techniczne:
◦ Z pudełek można zrobić domek, garaż, robota, rakietę, ciężarówkę...
◦ Tablica manipulacyjna (sensoryczna, aktywności), którą można zrobić samodzielnie. W internecie jest dużo inspiracji. Dzieci bardzo się ucieszą z nowej zabawki, a przy okazji poćwiczą swoje rączki, oczy, skupią uwagę... Prosimy o przysyłanie nam
zdjęć Waszych prac.

Z YouTube
• ZIEMIA WYSPA ZIELONA – Piosenka dla Dzieci – Piesio TV
• Świat w naszych rękach - eko piosenka – ZoZi
• W kontakcie z naturą – dla dzieci
• Ekokultura – film edukacyjny Bliżej Przedszkola
Drodzy Rodzice!
Wspólnie możecie zastanowić się, jak można dbać o środowisko (oszczędzając wodę i
prąd, sadząc i pielęgnując rośliny, troszcząc się o zwierzęta, segregując odpady, wykorzystując różne materiały i surowce wtórne do prac plastycznych). Żeby wspólnie z dzieckiem dbać o środowisko warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prawidłowej segregacji śmieci.

Wspólne wycieczki na łono natury mogą przynieść wiele korzyści dla całej rodziny. Jest
to nie tylko czas ruchu na świeżym powietrzu, ale również obserwowania przyrody. „Kubusie Puchatki” bardzo lubią wędrować po lesie i nad brzegiem rzeki.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam zadowalających efektów w pracy z dziećmi, cudownych wspólnych zabaw
oraz codziennego czytania książek.