HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH WSPÓLNIE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ, MIEJSKIEJ LUB REGIONALNEJ W ROKU 2021/2022

.

WRZESIEŃ

• 09-IX - Zebranie z rodzicami - Króliki -15:30
• 09-IX- Zajęcia z edukacji ekologicznej; 10:00 grupy "Maleństwa", "Kubusie"; 11:00 grupy "Króliki", "Tygryski"
• 10-IX - Zgubek - spotkanie ze Strażą Miejską- Króliczki, Tygrysy -10:00
• 13-IX - Zebranie z rodzicami - Maleństwa- 15:30
•15-IX- Zebranie z rodzicami - Kubusie Puchatki - 15:30
• 15-IX- Światowy Dzień Kropki - zabawy z kropką
• 16-IX - Zebranie z rodzicami - Tygryski - 15:30
• 17-IX - Koncert Filharmonii Dolnośląskiej "Koncertowe abecadło"
• 17-IX - Sprzątanie Świata - okolice przedszkola
• 20-IX - Dzień Przedszkolaka - zabawy, tańce, Prawa Dziecka
• 22-IX - Powitanie Jesieni - spacery po lesie, poszukiwanie darów Jesieni
• 22-IX - Spotkanie z Policjantem "Bezpieczny Przedszkolak"- 9:30, 10:00
• 24-IX-Święto Pieczonego Ziemniaka
• 27-IX- Próbna ewakuacja - Straż Pożarna
• 29-IX - Wyjście do OSP - Tygryski, Króliki
• 30-IX - Teatr Lalek - Poznań - "Przygody Tomka wszędobylskiego" - 9:30

PAŹDZIERNIK

• 01-X- Dzień Muzyki
• 06-07-X - Badanie logopedyczne 5 i latki - 9:45
• 10-X- Dzień Drzewa
• 11-X - Dzień jaja - Króliczki
• 13- X - Badanie logopedyczne 5 i latki - 9:45
• 14-X -Pasowanie na Przedszkolaka
• 14-X- Dzień Edukacji Narodowej - "Dzieci dzieciom"
• 15-X- Światowy Dzień Mycia Rąk -Kubusie
• 20-X- Europejski Dzień Seniora - Tygryski
• 25-X - Dzień Kundelka- Kubusie, Króliki
• 27-X- Spektakl teatralny - Teatr "Akuku"
• 29-X- Odwiedziny na grobach zapomnianych - Tygryski
• 29-X- Dzień Misia Uszatka - Kubusie, Maleństwa

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

• "Magiczna moc bajek" - zapraszanie rodziców i osoby znane,
• Zabawy badawcze - 1 raz w miesiącu.
• Realizacja programu wychowania przedszkolnego

WYDAWNICTWO WSIP -"PLANETA DZIECI"- PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” jest programem na tyle elastycznym, że można go modyfikować, dostosowując go do potrzeb i możliwości swojej grupy przedszkolnej. Autorka oparła program o teorię najwybitniejszych psychologów: Lwa Wygotskiego, Jean’a Piageta i Jerome’a S. Brunera. Program podkreśla istotę podmiotowego, indywidualnego podejścia do dziecka. W programie zaprezentowane jest holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Autorka zwraca uwagę na fakt, że nauczyciel powinien z taką samą uwagą podchodzić do rozwoju fizycznego i umysłowego, jak i do społecznego i emocjonalnego. Program kładzie duży nacisk na wychowanie do wartości. Czasy, w których żyjemy, wymagają takiego nauczania, ponieważ w społeczeństwie istotne, uniwersalne wartości są coraz rzadziej przestrzegane, tracą na znaczeniu. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wartościami, które warto zrealizować z dziećmi. Wymienione w przystępnej tabeli treści dotyczą m.in. takich wartości jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, tolerancja dla inności, przyjaźń, kreatywność, pracowitość, prawdomówność, dobre maniery, odwaga, miłość, mądrość, rodzina, współpraca.

Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Program ma na celu wspieranie rozwoju dziecka i jego działalności poprzez:

fizyczny obszar rozwoju dziecka
emocjonalny rozwój dziecka
społeczny rozwój dziecka
rozwój poznawczy dziecka